Nanotechnology

Nanoteknologi

Svensk definition

Utveckling och tillämpning av teknik för undersökning av fysikaliska fenomen och skapande av strukturer i nanoskala eller mindre.

Engelsk definition

The development and use of techniques to study physical phenomena and construct structures in the nanoscale size range or smaller.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Nanotechnologies