Monitoring, Physiologic

Patientövervakning

Svensk definition

Fortlöpande mätning av fysiologiska processer, blodtryck, puls, urinutsöndring, reflexer, andning osv hos en patient eller försöksdjur. Hit hör även farmakologisk övervakning, mätning av tillförda läkemedel eller deras metaboliter i blodet, vävnaderna eller urinet.

Engelsk definition

The continuous measurement of physiological processes, blood pressure, heart rate, renal output, reflexes, respiration, etc., in a patient or experimental animal; includes pharmacologic monitoring, the measurement of administered drugs or their metabolites in the blood, tissues, or urine.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Monitoring, Physiological Physiological Monitoring Physiologic Monitoring Patient Monitoring Monitoring, Patient