Drug Monitoring

Läkemedelsövervakning

Svensk definition

System för observation, rapportering eller påvisande av effekter av humanläkemedel som ges i behandlingssyfte eller diagnostiskt.

Engelsk definition

The process of observing, recording, or detecting the effects of a chemical substance administered to an individual therapeutically or diagnostically.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Monitoring, Drug Therapeutic Drug Monitoring Drug Monitoring, Therapeutic Monitoring, Therapeutic Drug