Mass Screening

Massundersökning

Svensk definition

Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.

Engelsk definition

Organized periodic procedures performed on large groups of people for the purpose of detecting disease.

Svenska synonymer

Screening Befolkningsundersökning Masscreening

Engelska synonymer

Mass Screenings Screening, Mass Screenings, Mass Screening Screenings