Data Collection

Datainsamling

Svensk definition

Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.

Engelsk definition

Systematic gathering of data for a particular purpose from various sources, including questionnaires, interviews, observation, existing records, and electronic devices. The process is usually preliminary to statistical analysis of the data.

Svenska synonymer

Datainsamlingsmetoder

Engelska synonymer

Collection, Data Dual Data Collection Collection, Dual Data Data Collection Methods Collection Method, Data Collection Methods, Data Data Collection Method Method, Data Collection Methods, Data Collection