Interviews as Topic

Intervjuer som ämne

Svensk definition

Verk om samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter, med mera. Hit hör verk om inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.

Engelsk definition

Works about conversations with an individual or individuals held in order to obtain information about their background and other personal biographical data, their attitudes and opinions, etc. It includes works about school admission or job interviews.

Svenska synonymer

Gruppintervjuer Telefonintervjuer Muntlig berättelse som ämne Intervjuare

Engelska synonymer

Oral History as Topic Interviews, Telephone Interview, Telephone Telephone Interview Telephone Interviews Group Interviews Group Interview Interview, Group Interviews, Group Interviewers Interviewer