Epidemiologic Methods

Epidemiologiska metoder

Svensk definition

Forskningstekniker som fokuserar på studieupplägg och datainsamlingsmetoder i människo- och djurpopulationer.

Engelsk definition

Research techniques that focus on study designs and data gathering methods in human and animal populations.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Epidemiological Methods Epidemiological Method Method, Epidemiological Methods, Epidemiological Epidemiologic Method Method, Epidemiologic Methods, Epidemiologic