Disease Notification

Sjukdomsrapportering

Svensk definition

Läkares eller annan sjukvårdspersonals anmälan av förekomst av viss smittsam sjukdom till ansvarig myndighet. I USA utgår anmälningsplikten från 1878 års karantänlag, och rapportering sker idag till US Public Health Service. I Sverige regleras rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar i Smittskyddslagen (SFS 1988:1472 och SFS 1995:1315). Syn. anmälningsplikt.

Engelsk definition

Notification or reporting by a physician or other health care provider of the occurrence of specified contagious diseases such as tuberculosis and HIV infections to designated public health agencies. The United States system of reporting notifiable diseases evolved from the Quarantine Act of 1878, which authorized the US Public Health Service to collect morbidity data on cholera, smallpox, and yellow fever; each state in the US has its own list of notifiable diseases and depends largely on reporting by the individual health care provider. (From Segen, Dictionary of Modern Medicine, 1992)

Svenska synonymer

Exponeringsrapportering Rapportering av smittspridning Rapportering av sjukdomsöverföring

Engelska synonymer

Infectious Disease Reporting Disease Reporting, Infectious Disease Reportings, Infectious Infectious Disease Reportings Reporting, Infectious Disease Reportings, Infectious Disease Notification, Disease Disease Notifications Notifications, Disease Exposure Notification Exposure Notifications Notification, Exposure Notifications, Exposure