HIV

HIV

Svensk definition

Humant immunbristvirus. En icke-taxonomisk och historisk term som omfattar de två virusarterna HIV-1 eller HIV-2. Före 1986 kallades viruset humant T-lymfotropt virus typ III/lymfadenopati-associerat virus (HTLV-III/LAV). Från 1986 till 1990 var det en officiell virusart kallad HIV. Från 1991 ansågs HIV inte längre vara ett officiellt artnamn, de två virusarterna fick benämningarna HIV-1 och HIV-2.

Engelsk definition

Human immunodeficiency virus. A non-taxonomic and historical term referring to any of two species, specifically HIV-1 and/or HIV-2. Prior to 1986, this was called human T-lymphotropic virus type III/lymphadenopathy-associated virus (HTLV-III/LAV). From 1986-1990, it was an official species called HIV. Since 1991, HIV was no longer considered an official species name; the two species were designated HIV-1 and HIV-2.

Svenska synonymer

Humant immunbristvirus

Engelska synonymer

Human Immunodeficiency Virus Immunodeficiency Virus, Human Immunodeficiency Viruses, Human Virus, Human Immunodeficiency Viruses, Human Immunodeficiency Human Immunodeficiency Viruses Human T Cell Lymphotropic Virus Type III Human T-Cell Lymphotropic Virus Type III Human T-Cell Leukemia Virus Type III Human T Cell Leukemia Virus Type III LAV-HTLV-III Lymphadenopathy-Associated Virus Lymphadenopathy Associated Virus Lymphadenopathy-Associated Viruses Virus, Lymphadenopathy-Associated Viruses, Lymphadenopathy-Associated Human T Lymphotropic Virus Type III Human T-Lymphotropic Virus Type III AIDS Virus AIDS Viruses Virus, AIDS Viruses, AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome Virus HTLV-III