Molecular Epidemiology

Molekylär epidemiologi

Svensk definition

Tillämpning av molekylärbiologisk teknik för besvarande av epidemiologiska frågeställningar. Vanliga exempel är t ex undersökning av mönster för DNA-förändringar knutna till bestämda cancerframkallande ämnen, samt bruk av molekylära markörer för att kunna förutsäga vilka individer som löper störst risk att drabbas av en sjukdom.

Engelsk definition

The application of molecular biology to the answering of epidemiological questions. The examination of patterns of changes in DNA to implicate particular carcinogens and the use of molecular markers to predict which individuals are at highest risk for a disease are common examples.

Svenska synonymer

Genetisk epidemiologi

Engelska synonymer

Epidemiology, Molecular Epidemiologies, Molecular Molecular Epidemiologies Genetic Epidemiology Epidemiologies, Genetic Epidemiology, Genetic Genetic Epidemiologies