Molecular Biology

Molekylärbiologi

Svensk definition

En vetenskapsgren inriktad på studier av biologiska fenomen i form av molekylers kemiska och fysiska interaktioner.

Engelsk definition

A discipline concerned with studying biological phenomena in terms of the chemical and physical interactions of molecules.

Svenska synonymer

Molekylärgenetik Biokemisk genetik

Engelska synonymer

Biology, Molecular Genetics, Molecular Genetic, Molecular Molecular Genetic Molecular Genetics Genetics, Biochemical Biochemical Genetics Biochemical Genetic Genetic, Biochemical