Chemistry

Kemi

Svensk definition

Kemi studerar materia och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner.

Engelsk definition

A basic science concerned with the composition, structure, and properties of matter; and the reactions that occur between substances and the associated energy exchange.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.