Brain Chemistry

Hjärnkemi

Svensk definition

Förändringar av mängder av olika kemiska substanser (neurotransmittorer, enzymer och andra metaboliter) i hjärnan. Dessa mäts vid olika tidspunkter, under sensorisk stimulering eller vid olika sjukdomstillstånd.

Engelsk definition

Changes in the amounts of various chemicals (neurotransmitters, receptors, enzymes, and other metabolites) specific to the area of the central nervous system contained within the head. These are monitored over time, during sensory stimulation, or under different disease states.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Chemistry, Brain Brain Chemistries Chemistries, Brain