Biochemical Phenomena

Biokemiska fenomen

Svensk definition

Biokemiska funktioner, biokemisk aktivitet och biokemiska processer på organ- och molekylnivå hos människor, djur, mikroorganismer och växter.

Engelsk definition

The chemical processes, enzymatic activities, and pathways of living things and related temporal, dimensional, qualitative, and quantitative concepts.

Svenska synonymer

Biokemiska processer Biokemiska koncept

Engelska synonymer

Biochemical Concepts Biochemical Concept Concept, Biochemical Concepts, Biochemical Biochemical Phenomenon Phenomenon, Biochemical Phenomena, Biochemical Biochemical Processes Processes, Biochemical Biochemical Process Process, Biochemical