Energy Transfer

Energiöverföring

Svensk definition

Överföring av energi mellan molekyler i olika sammanhang. Särskilt har termen kommit att användas för överföringen av den från ljuset härstammande energin i fotosyntesprocessen innan energin utnyttjas för jonisering av klorofyll ( 2002-12-09 Källa Nationalencyklopedin). Inom biokemin avses oftast överföring av grupper från föreningar med energirika bindningar till föreningar med energisvagare bindningar genom termodynamiskt möjliga enzymreaktioner. Denna princip är huvudförutsättingen för samverkan mellan energiproducerande och energiförbrukande ämnesomsättningsprocesser i levande celler.

Engelsk definition

The transfer of energy of a given form among different scales of motion. (From McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed). It includes the transfer of kinetic energy and the transfer of chemical energy. The transfer of chemical energy from one molecule to another depends on proximity of molecules so it is often used as in techniques to measure distance such as the use of FORSTER RESONANCE ENERGY TRANSFER.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Transfer, Energy