Nitrosation

Nitrosation

Svensk definition

Omvandling till nitrosföreningar. Ett exempel är reaktionen mellan nitriter och aminoföreningar, som leder till att kancerogena N-nitrosaminer bildas.

Engelsk definition

Conversion into nitroso compounds. An example is the reaction of nitrites with amino compounds to form carcinogenic N-nitrosamines.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Nitrosations