Nucleic Acid Renaturation

Nukleinsyrarenaturering

Svensk definition

Återställande av hela, eller delar av, den ursprungliga konfigurationen av en nukleinsyramolekyl efter att den genomgått denaturering.

Engelsk definition

The reformation of all, or part of, the native conformation of a nucleic acid molecule after the molecule has undergone denaturation.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acid Renaturation, Nucleic Acid Renaturations, Nucleic Nucleic Acid Renaturations Renaturation, Nucleic Acid Renaturations, Nucleic Acid