Molecular Structure

Molekylstruktur

Svensk definition

Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.

Engelsk definition

The location of the atoms, groups or ions relative to one another in a molecule, as well as the number, type and location of covalent bonds.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Structure, Molecular Molecular Structures Structures, Molecular