Osmosis

Osmos

Svensk definition

Osmos är en transport av vätskor (t ex vatten) som beror på skillnaden i koncentration mellan molekyler: från sidan med mindre koncentration till sidan med högre koncentration genom ett semipermeabelt membran.

Engelsk definition

Tendency of fluids (e.g., water) to move from the less concentrated to the more concentrated side of a semipermeable membrane.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Osmoses