Molecular Mimicry

Molekylär härmning

Svensk definition

En process som innebär att de strukturella egenskaperna hos en introducerad, främmande molekyl imiterar eller simulerar värdens egna molekyler.Direkt härmning gör att ett virusprotein kan binda direkt till ett normalt substrat i stället för den normala, homologa liganden. Immunologisk molekylär härmning brukar avse det som kallas antigen härmning och bestäms av egenskaperna hos de antikroppar som mobiliseras mot olika epitopvarianter på virusproteinet.

Engelsk definition

The structure of one molecule that imitates or simulates the structure of a different molecule.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mimicries, Molecular Molecular Mimicries Mimicry, Molecular DNA Mimicry DNA Mimicries Mimicries, DNA Mimicry, DNA Antigenic Mimicry Antigenic Mimicries Mimicries, Antigenic Mimicry, Antigenic Antigen Mimicry Antigen Mimicries Mimicries, Antigen Mimicry, Antigen