Allosteric Regulation

Alloster reglering

Svensk definition

En aktivators eller hämmares inverkan på t ex ett enzyms aktivitet genom att binda till annan plats på enzymet än dess aktiva centrum.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Regulation, Allosteric Allosteric Regulations Regulations, Allosteric