Prenylation

Prenylering

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Isoprenylation Farnesylation Geranylgeranylation