Enzyme Activation

Enzymaktivering

Svensk definition

Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.

Engelsk definition

Conversion of an inactive form of an enzyme to one possessing metabolic activity. It includes 1, activation by ions (activators); 2, activation by cofactors (coenzymes); and 3, conversion of an enzyme precursor (proenzyme or zymogen) to an active enzyme.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Activation, Enzyme Activations, Enzyme Enzyme Activations