Nucleic Acid Hybridization

Nukleinsyrahybridisering

Svensk definition

Mycket använd teknik som utnyttjar förmågan hos komplementära sekvenser i enkelsträngat DNA eller RNA att para sig till en dubbelspiral. Hybridisering kan ske genom parning av två komplementära DNA-sekvenser, mellan enkelsträngat DNA och komplementärt RNA, eller mellan två RNA-sekvenser. Tekniken används för att påvisa och isolera specifika sekvensesr, mäta homologi eller definiera andra egenheter hos den ena eller båda strängar.

Engelsk definition

Widely used technique which exploits the ability of complementary sequences in single-stranded DNAs or RNAs to pair with each other to form a double helix. Hybridization can take place between two complimentary DNA sequences, between a single-stranded DNA and a complementary RNA, or between two RNA sequences. The technique is used to detect and isolate specific sequences, measure homology, or define other characteristics of one or both strands. (Kendrew, Encyclopedia of Molecular Biology, 1994, p503)

Svenska synonymer

Genomisk hybridisering

Engelska synonymer

Acid Hybridization, Nucleic Acid Hybridizations, Nucleic Hybridization, Nucleic Acid Hybridizations, Nucleic Acid Nucleic Acid Hybridizations Genomic Hybridization Genomic Hybridizations Hybridization, Genomic Hybridizations, Genomic