Genetic Techniques

Genetiska tekniker

Svensk definition

Kromosomstudier, biokemiska-, intracellulära- och andra metoder som tillämpas i genetisk forskning.

Engelsk definition

Chromosomal, biochemical, intracellular, and other methods used in the study of genetics.

Svenska synonymer

Genteknik

Engelska synonymer

Genetic Technic Technique, Genetic Technic, Genetic Technics, Genetic Genetic Technique Techniques, Genetic Genetic Technics