Gene Transfer Techniques

Genöverföringstekniker

Svensk definition

Införande av funktionella (vanligen klonade) gener i celler. Olika sorters teknik och naturliga processer används för genöverföringen, som t ex cellhybridisering, liposomer eller mikrocellförmedlad genöverföring, elektroporering, kromosomförmedlad överföring, transfektion och genetisk transduktion. Genöverföring kan leda till såväl ombildade celler som organismer.

Engelsk definition

The introduction of functional (usually cloned) GENES into cells. A variety of techniques and naturally occurring processes are used for the gene transfer such as cell hybridization, LIPOSOMES or microcell-mediated gene transfer, ELECTROPORATION, chromosome-mediated gene transfer, TRANSFECTION, and GENETIC TRANSDUCTION. Gene transfer may result in genetically transformed cells and individual organisms.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Technique, Gene Transfer Techniques, Gene Transfer Transfer Technique, Gene Transfer Techniques, Gene Transgenesis Gene Transfer Technique Gene Delivery Systems Delivery System, Gene Delivery Systems, Gene Gene Delivery System