Genes

Gener

Svensk definition

Specifika sekvenser av nukleotider längs en DNA-molekyl (RNA-molekyl hos vissa virus), vilka utgör funktionella enheter för ärftlighet. De flesta eukaryota gener innehåller kodande områden (kodoner) som är åtskilda av icke-kodande områden (introner) och kallas därför uppdelade gener.

Engelsk definition

A category of nucleic acid sequences that function as units of heredity and which code for the basic instructions for the development, reproduction, and maintenance of organisms.

Svenska synonymer

Cistron Genetiskt material

Engelska synonymer

Gene Cistron Cistrons Genetic Materials Genetic Material Material, Genetic Materials, Genetic