Genetic Structures

Genetiska strukturer

Svensk definition

Biologiska enheter som innehåller genetisk information och som medverkar i överföringen av genetiskt bestämda drag från en organism till en annan.

Engelsk definition

The biological objects that contain genetic information and that are involved in transmitting genetically encoded traits from one organism to another.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Genetic Structure Structure, Genetic Structures, Genetic