Plasmids

Plasmider

Svensk definition

Extrakromosomala, vanligtvis cirkulära DNA- molekyler som replikeras självständigt och kan överföras från en organism till en annan. Finns i bakterier, arkeer, fungi, alger och växter. Används inom genetisk manipulation som klonigsvektorer.

Engelsk definition

Extrachromosomal, usually CIRCULAR DNA molecules that are self-replicating and transferable from one organism to another. They are found in a variety of bacterial, archaeal, fungal, algal, and plant species. They are used in GENETIC ENGINEERING as CLONING VECTORS.

Svenska synonymer

Episomer

Engelska synonymer

Plasmid Episomes Episome