Extrachromosomal Inheritance

Extrakromosomal nedärvning

Svensk definition

Vertikal överföring av arvsegenskaper med DNA från cytoplasmatiska organeller, så som plasmider, mitokondrier, kloroplaster och andra plastider, eller från intracellulära parasiter, som t ex virus. Mitokondriell nedärvning kallas ofta modersarv, men måste skiljas från kromosomalt överfört modersarv.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inheritance, Extrachromosomal Cytoplasmic Inheritance Inheritance, Cytoplasmic Extranuclear Inheritance Inheritance, Extranuclear