Chloroplasts

Kloroplaster

Svensk definition

Växtcellinklusionskroppar som innehåller fotosyntetiska pigmentet klorofyll, vilket hänger samman med tylakoiders membran. Kloroplaster förekommer i cellerna hos löv och unga växtstammar. De finns även i vissa former av fytoplankton som fästalger, dinoflagellater, diatomeer och kryptofyter.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Chloroplast Etioplasts Etioplast