Photosynthesis

Fotosyntes

Svensk definition

Produktion av kolhydrater, med frigörande av molekylärt syre, utifrån koldioxid och vatten i klorofyllvävnad hos växter och blågröna alger under inverkan av ljus. Vid fotosyntes hos bakterier förbrukas svavelväte, molekylärt väte och andra reducerade föreningar i stället för vatten, varvid molekylärt syre inte frigörs.

Engelsk definition

The synthesis by organisms of organic chemical compounds, especially carbohydrates, from carbon dioxide using energy obtained from light rather than from the oxidation of chemical compounds. Photosynthesis comprises two separate processes: the light reactions and the dark reactions. In higher plants; GREEN ALGAE; and CYANOBACTERIA; NADPH and ATP formed by the light reactions drive the dark reactions which result in the fixation of carbon dioxide. (from Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology, 2001)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Dark Reactions of Photosynthesis Photosynthesis Dark Reaction Photosynthesis Dark Reactions Reductive Pentose Phosphate Cycle Calvin-Benson Cycle Calvin Benson Cycle Cycle, Calvin-Benson Calvin-Benson-Bassham Cycle Calvin Benson Bassham Cycle Cycle, Calvin-Benson-Bassham Calvin Cycle Cycle, Calvin Carbon Fixation, Photosynthetic Photosynthetic Carbon Fixation