Adenosine Triphosphate

Adenosintrifosfat

Svensk definition

Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.

Engelsk definition

An adenine nucleotide containing three phosphate groups esterified to the sugar moiety. In addition to its crucial roles in metabolism adenosine triphosphate is a neurotransmitter.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

ATP Adenylpyrophosphate Adenosine Triphosphate, Magnesium Salt Magnesium Adenosine Triphosphate MgATP Adenosine Triphosphate, Manganese Salt MnATP Manganese Adenosine Triphosphate Atriphos Adenosine Triphosphate, Chromium Salt CrATP Cr(H2O)4 ATP Chromium Adenosine Triphosphate Adenosine Triphosphate, Calcium Salt CaATP Adenosine Triphosphate, Chromium Ammonium Salt Adenosine Triphosphate, Magnesium Chloride ATP-MgCl2 ATP MgCl2 Striadyne