Heterocyclic Compounds

Heterocykliska föreningar

Svensk definition

Ringföreningar med andra atomer än kol i ringskelettet.

Engelsk definition

Cyclic compounds that include atoms other than carbon in their ring structure.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Compounds, Heterocyclic Heterocyclic Compound Compound, Heterocyclic