Heterocyclic Compounds, Bridged-Ring

Heterocykliska föreningar med ringbryggor

Svensk definition

En klass organiska föreningar med två ringar som delar på ett par bryggade kolatomer.

Engelsk definition

A class of organic compounds which contain two rings that share a pair of bridgehead carbon atoms.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Heterocyclic Compounds, Bridged Ring Bridged-Ring Heterocyclic Compounds Bridged Ring Heterocyclic Compounds Compounds, Bridged-Ring Heterocyclic