Morphinans

Morfinaner

Svensk definition

Föreningar som bygger på delvis mättat iminoetanofenantren och kan beskrivas som benso-dekahydronaftalener med etyliminobryggor. Bland dem ingår några av de opioider från vallmo (Papaver) som används som smärtstillande medel.

Engelsk definition

Compounds based on a partially saturated iminoethanophenanthrene, which can be described as ethylimino-bridged benzo-decahydronaphthalenes. They include some of the OPIOIDS found in PAPAVER that are used as ANALGESICS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Morphinan