Polycyclic Compounds

Polycykliska föreningar

Svensk definition

Föreningar som har två eller flera ringar i sin strukturformel.

Engelsk definition

Compounds which contain two or more rings in their structure.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Compounds, Polycyclic