Bridged-Ring Compounds

Bryggade föreningar

Svensk definition

Cykliska kolväten med flera ringar och en eller flera gemensamma atomer.

Engelsk definition

Cyclic hydrocarbons that contain multiple rings which share one or more bridgehead connections.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Bridged Ring Compounds Bridged Compounds