Hydrocarbons, Cyclic

Kolväten, cykliska

Svensk definition

Organiska föreningar av uteslutande kol och väte som bildar en sluten ring och kan vara alicykliska eller aromatiska.

Engelsk definition

Organic compounds composed exclusively of carbon and hydrogen forming a closed ring that may be either alicyclic or aromatic.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cyclic Hydrocarbons Polycyclic Hydrocarbons Hydrocarbons, Polycyclic