Hydrocarbons, Alicyclic

Kolväten, alicykliska

Svensk definition

Organiska föreningar av uteslutande kol och väte. Tre eller fler kolatomer är bundna i en ringstruktur, och de har alifatiska egenskaper.

Engelsk definition

Organic compounds composed exclusively of carbon and hydrogen. Three or more carbon atoms are arranged in a cyclic structure and they possess aliphatic properties.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Alicyclic Hydrocarbons