Hydrocarbons, Aromatic

Kolväten, aromatiska

Svensk definition

Organiska föreningar av kol och väte med omättad och vanligen hexagonal ringstruktur. Molekylerna kan bestå av en enkel ring, dubbelring, trippelring eller flera sammanfogade ringar.

Engelsk definition

Organic compounds containing carbon and hydrogen in the form of an unsaturated, usually hexagonal ring structure. The compounds can be single ring, or double, triple, or multiple fused rings.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Aromatic Hydrocarbons Aromatic Hydrocarbon Hydrocarbon, Aromatic