Polycyclic Aromatic Hydrocarbons

Polycykliska aromatiska kolväten

Svensk definition

Aromatiska kolväten som innehåller förlängda sammansmälta ringstrukturer.

Engelsk definition

Aromatic hydrocarbons that contain extended fused-ring structures.

Svenska synonymer

Polyaromatiska kolväten Polycykliska kolväten, aromatiska

Engelska synonymer

Aromatic Hydrocarbons, Polycyclic Hydrocarbons, Polycyclic Aromatic Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Aromatic Hydrocarbons, Polynuclear Hydrocarbons, Polynuclear Aromatic Polycyclic Hydrocarbons, Aromatic Aromatic Polycyclic Hydrocarbons Hydrocarbons, Aromatic Polycyclic Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Aromatic Hydrocarbon, Polycyclic Hydrocarbon, Polycyclic Aromatic Polynuclear Aromatic Hydrocarbon Aromatic Hydrocarbon, Polynuclear Hydrocarbon, Polynuclear Aromatic