Naphthalenes

Naftalener

Svensk definition

Dubbelringade kristallina kolväten framställda ur koltjära. De används som intermediärer i kemisk syntes, som insektsavvisande medel, svampdödande medel, smörjmedel, konserveringsmedel, och tidigare som antiseptiska medel för lokalbehandling.

Engelsk definition

Two-ring crystalline hydrocarbons isolated from coal tar. They are used as intermediates in chemical synthesis, as insect repellents, fungicides, lubricants, preservatives, and, formerly, as topical antiseptics.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.