Naphthaleneacetic Acids

Naftalenättiksyror

Svensk definition

Naftalenderivat som innehåller -CH2CCO2H-radikalen i postion 1, 2 eller båda. Föreningar används för växtreglering av växter, för att fördröja knoppning, förhindra ogräs, glesa fruktbildning osv.

Engelsk definition

Naphthalene derivatives containing the -CH2CCO2H radical at the 1-position, the 2-position, or both. Compounds are used as plant growth regulators to delay sprouting, exert weed control, thin fruit, etc.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acids, Naphthaleneacetic