Naphthols

Naftoler

Svensk definition

Naftalenderivat som har en eller flera hydroxylgrupper (-OH) i någon ringposition. De används ofta i färgämnen, som antioxidanter i gummi, fett och oljor, som insektsmedel, i läkemedel och i en rad andra tillämpningar.

Engelsk definition

Naphthalene derivatives carrying one or more hydroxyl (-OH) groups at any ring position. They are often used in dyes and pigments, as antioxidants for rubber, fats, and oils, as insecticides, in pharmaceuticals, and in numerous other applications.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Naphthol Hydroxynaphthalene Hydroxynaphthalenes