Carbaryl

Karbaryl

Svensk definition

Ett karbamatpreparat mot insekter och parasiter. Det är ett kraftigt antikolinesterasmedel tillhörande karbamatgruppen av reversibla kolinesterashämmare. Vid absorption i huden är toxiciteten mycket l åg, och medlet används i en del länder mot huvudlöss.

Engelsk definition

A carbamate insecticide and parasiticide. It is a potent anticholinesterase agent belonging to the carbamate group of reversible cholinesterase inhibitors. It has a particularly low toxicity from dermal absorption and is used for control of head lice in some countries.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Carbaril 1-Naphthyl-N-methylcarbamate Antigale Carbyl Carylderm Concentrat VO 18 VO 18, Concentrat Dog-Net Insecticide Poudre Dog Net Insecticide Poudre DogNet Insecticide Poudre Fido's Free-Itch Fido's Free Itch Fido's FreeItch G-Wizz G Wizz GWizz Joseph Lyddy Lyddy, Joseph Océcoxil Poudre insecticide Moureau Moureau, Poudre insecticide insecticide Moureau, Poudre Poudre insecticide Vetoquinol Vetoquinol, Poudre insecticide insecticide Vetoquinol, Poudre Poutic Sevin Skatta Tick Flea Louse Powder Sépou Tigal Carbaryl, Manganese (2+) Salt Carbaryl, Nickel (2+) Salt