Acenaphthenes

Acenaftener

Svensk definition

Tricykliska naftalenderivat med etylenbrygga. De förekommer i oljerestprodukter och tjära och används som intermediär för färgämnen, i plasttillverkning, i insektsmedel och svampdödande medel.

Engelsk definition

Tricyclic ethylene-bridged naphthalene derivatives. They are found in petroleum residues and coal tar and used as dye intermediates, in the manufacture of plastics, and in insecticides and fungicides.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.