Lovastatin

Lovastatin

Svensk definition

En metabolit som isolerats ur odlingar av svampen Aspergillus terreus. Ämnet är ett kraftfullt kolesterolsänkande medel. Det hämmar 3-hydroxi-3-metylglutarylkoenzym A reduktas, som är det mängdreglerande enzymet i kolesterolbiosyntesen. Det stimulerar även produktionen av LDL-receptorer i levern.

Engelsk definition

A fungal metabolite isolated from cultures of Aspergillus terreus. The compound is a potent anticholesteremic agent. It inhibits 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase (HYDROXYMETHYLGLUTARYL COA REDUCTASES), which is the rate-limiting enzyme in cholesterol biosynthesis. It also stimulates the production of low-density lipoprotein receptors in the liver.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mevinolin Monacolin K 6-Methylcompactin 6 Methylcompactin MK-803 MK 803 MK803 Mevacor Lovastatin, (1 alpha(S*))-Isomer Lovastatin, 1 alpha-Isomer 1 alpha-Isomer Lovastatin Lovastatin, 1 alpha Isomer alpha-Isomer Lovastatin, 1