Naphthylvinylpyridine

Naftylvinylpyridin

Svensk definition

4(1-naftylvinyl)pyridinväteklorid. Föreningen (YuB 25) är en kolinesterashämmare.

Engelsk definition

4(1-Naphthylvinyl)pyridine hydrochloride. Cholinesterase inhibitor. Synonym: YuB 25.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.