Heterocyclic Compounds, 1-Ring

Heterocycliska föreningar, 1-ring

Svensk definition

En klass organiska föreningar med en ringstruktur, innehållande mer än en sorts atom, vanligen kol plus någon annan atom. Ringstrukturen kan vara aromatisk eller icke-aromatisk.

Engelsk definition

Organic compounds that contain a ring structure made up of carbon and one or more additional elements such as nitrogen and oxygen.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

1-Ring Heterocyclic Compounds Heterocyclic Compounds, 1 Ring Heterocyclic Cpds, 1-Ring 1-Ring Heterocyclic Cpds Heterocyclic Cpds, 1 Ring